Energie
pentru
bine

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI

ENERGIEPENTRUBINE.RO

Pentru utilizarea website-urilor Evryo (inclusiv website-ul www.energiepentrubine.ro) va rugam sa cititi cu atentie urmatorii Termeni si Conditii. Acestea sunt regulile cu caracter general aplicabile website-urilor Evryo. In masura in care vreunul dintre aceste website-uri este supus unor conditii de utilizare speciale, respectivul website va include termeni si conditii specifice, ce vor fi aplicabile in locul sau in completarea prezentului document, de la caz la caz.

Prin notiunea de „website-uri Evryo” se vor intelege toate website-urile utilizate de si apartinand societatii Evryo Power S.A. cu ajutorul carora sunt promovate serviciile Evryo Power S.A. si/sau se desfasoara activitatea acesteia in mediul online.

1. OPERATOR

Evryo Power S.A., societate pe actiuni administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti,  str.  Ion Ionescu de la Brad, nr. 2B, etaj 1, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/20570/2005, avand Cod Unic de Inregistrare 18196091 este titularul si operatorul website-urilor Evryo.

2. CONDITIILE SI CONSECINTELE UTILIZARII WEBSITE-URILOR EVRYO

Orice element de continut utilizat in cadrul website-urilor Evryo, precum marcile inregistrate, logo-urile, imaginile, textele, elementele grafice, materiale audio, animatii, articole si toate celelalte materiale prezentate in cadrul acestora, apartin in exclusivitate Evryo Power S.A. si/sau partenerilor sai. De asemenea, toate programele software si tehnologiile utilizate, oferite sau implementate pe sau prin intermediul website-urilor sunt proprietatea Evryo Power S.A. sau a licentiatorilor sai si sunt protejate de legislatia privind drepturile de autor si de alte legi aplicabile.

Utilizatorii au permisiunea de a utiliza toate aceste materiale numai pentru a accesa website-urile Evryo. Aceste materiale nu pot fi copiate, dezasamblate, modificate, reproduse, publicate pe alte website-uri sau in orice mediu computerizat legat in retea, utilizate in scop public, incadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licentiate, sub-licentiate sau transferate in orice forma, de catre nicio persoana, fara acordul prealabil scris al Evryo Power S.A.

Evryo Power S.A. ofera utilizatorilor sai o licenta limitata, neexclusiva, revocabila pentru a vedea, printa sau descarca orice material de pe website-urile Evryo, exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu conditia pastrarii in materialele descarcate a tuturor mentiunilor privind drepturile de autor si a altor elemente privind proprietatea intelectuala existente in documentele originale – fara alterarea acestora.

Utilizatorul declara si intelege ca orice utilizare neautorizata a acestor materiale reprezinta incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala ale Evryo Power S.A., partenerilor sau tertilor parteneri afiliati ai acestora si va atrage exercitarea de catre acestia a tuturor remediilor legale.

Evryo Power S.A. nu raspunde pentru functionarea continua a website-urilor Evryo, compatibilitatile dintre acestea si aplicatiile folosite de utilizatori si nici pentru folosirea acestora prin mijloace si metode frauduloase/abuzive de catre orice persoana.

Evryo Power S.A. nu poate controla si nu ofera niciun fel de garantii sau conditii privind securitatea sau continutul informatiilor externe ce sunt transmise de la reteaua utilizatorului website-urilor Evryo, prin internet, in vederea accesarii si utilizarii website-urilor Evryo. Website-urile Evryo sunt disponibile prin intermediul internetului, retea ce nu este sub controlul direct sau indirect al Evryo Power S.A.

Evryo Power S.A. va face tot ce este rezonabil posibil, va depune toate eforturile pentru a mentine securitatea informatiilor si va lua masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii securitatii datelor, insa nu poate garanta ca informatia pe care utilizatorul o primeste sau o trimite folosind serviciile prin intermediul internetului va fi permanent in siguranta. Astfel, Evryo Power S.A. recomanda utilizatorilor sa verifice in permanenta politicile de securitate ale browser-ului folosit, precum si terminalul utilizat pentru accesarea website-urilor Evryo, astfel incat acesta sa aiba instalat un software impotriva virusilor de orice tip sau a oricaror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

Utilizatorului ii este interzis sa foloseasca si/sau sa permita vreunei terte persoane sa foloseasca website-urile Evryo pentru scopuri imorale sau ilegale.

Utilizatorul este direct responsabil pentru toate actiunile si erorile sale care conduc la pierderi materiale si/sau prejudicii de orice fel, pentru sine sau pentru terti, indiferent daca a actionat cu intentie, din neglijenta sau din imprudenta (avand drept consecinta, de exemplu, facilitarea tranzactiilor neautorizate sau a tentativelor frauduloase de acces). Utilizatorul poate avea acces la website-urile Evryo 24h/zi, 7 zile/saptamana, cu exceptia perioadelor in care website-urile Evryo sunt restrictionate sau suspendate din motive tehnice.

Utilizatorii care afecteaza securitatea sistemelor sau retelelor sau care atenteaza la integritatea acestora vor suporta consecintele (penale sau civile) stabilite de normele legale aplicabile.

Evryo Power S.A. va depune toate diligentele si eforturile pentru ca website-urile Evryo sa functioneze la parametri optimi pentru a transmite utilizatorilor toate datele si informatiile actualizate. Totusi, Evryo Power S.A.  nu garanteaza ca website-urile Evryo nu contin erori sau ca functioneaza permanent la parametri optimi, astfel ca Evryo Power S.A. nu va fi legal responsabila pentru vreo inadvertenta sau informatie eronata prezentata in website-urile sale, insa va intreprinde toate actiunile necesare pentru remedierea cu celeritate a oricaror eventuale erori, la solicitarea oricarui utilizator.

FORTA MAJORA

Toate evenimentele de forta majora definite de legislatia romana reprezinta un motiv de suspendare si stingere a obligatiilor Evryo Power S.A.

Evryo Power S.A. nu va fi tinuta raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale decurgand din acesti Termeni si Conditii, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau executare in mod necorespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este orice eveniment extern imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.

3. LEGISLATIE APLICABILA. JURISDICTIE

Acesti Termeni si Conditii sunt guvernati/e de legile din Romania. In caz de aparitie a unor dispute cu privire la Termeni si Conditii, se va incerca o rezolvare pe cale amiabila intre partile implicate. In cazul in care nu se ajunge la nicio intelegere in acest mod, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.

Website-urile Evryo pot fi accesate de oriunde de pe teritoriul Romaniei, dar si din afara acestui teritoriu, in masura in care conditiile tehnice o permit. Evryo Power S.A. nu garanteaza in niciun fel compatibilitatea continutului website-urilor Evryo si/sau Termenilor si Conditiilor cu legislatia aplicabila in statul de unde se face accesarea de catre utilizator (inclusiv in ceea ce priveste prevederile referitoare la drepturile de proprietate intelectuala).

4. DATE DE CONTACT. PLANGERI SI SESIZARI

Orice utilizator poate depune o sugestie, o plangere si/sau o sesizare care priveste sau are legatura cu website-urile Evryo.

Sugestiile, plangerile si/sau sesizarile vor putea fi depuse via e-mail la adresa energiepentrubine@evryo.ro.

Sugestiile, plangerile si/sau sesizarile transmise vor include numele, prenumele, precum si numarul de telefon si/sau adresa de e-mail (la alegerea utilizatorului) la care acesta doreste sa primeasca raspuns de la Evryo Power S.A.

Plangerile si/sau sesizarile vor fi analizate si vor primi raspuns in termen de maximum 30 de zile de la primirea acestora.

Utilizatorii confirma ca au citit si accepta Termenii si Conditiile de mai sus. Utilizarea website-urilor Evryo implica acceptarea in totalitate a acestor Termeni si Conditii.

In cazul in care nu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile mentionate, va rugam sa nu folositi website-urile Evryo.

5.DISPOZITII FINALE

Evryo Power S.A. poate, in orice moment, sa revizuiasca Termenii si Conditiile de utilizare a website-urilor Evryo. Continuarea utilizarii website-urilor Evryo va fi considerata ca o acceptare implicita a acestora din partea utilizatorului.

Evryo Power S.A. recomanda utilizatorilor sa citeasca cu atentie Termenii si Conditiile inainte de orice utilizare a website-urile Evryo pentru a lua la cunostinta varianta actualizata a acestora.